Blogia
Viviendo Las Noches y Los Días ...

Política e Fraga

En primer lugar ,siento escribir en gallego lo que viene a continuación.
Eleccións a Xunta de Galicia ... [Elecciones a la Junta de Galicia]
Pensamentos confrontados na miña mente ,a maioría da Xuventude cansouse do PePe e sobretodo dun vello personaxe chamado Fraga ... un vello que tolea co tempo ... que bota as suas cabezadiñas mentras outros fan discurso ,el é o home feito prepotencia ,ta cheo de intolerancia coa xuventude ,é coma os típicos vellos que pensan posuir a única verdade ... palabra de Deus (sen condón por suposto) ...
[Pensamiento confrontados en mi mente , la mayoria de la juventud se ha cansado del PePe y sobretodo de un viejo personaje llamado Fraga ... un viejo que se ha vuelto loco con el tiempo ... que hecha cabezaditas mientras otros hacen discursos,él es el hombre hecho prepotencia,esta lleno de intolerancia con la juventud ,como los tipicos viejos que piensan poseer la unica verdad , palabra de dios ... (sin condon por supuesto)]
Un tal PePe un día cagouna co Prestige e aínda hoxe en día cos máis criticos de tal feito no Goberno ,podemos dicir os galegos que xa nos pode volver outro Prestige ... que volverá pasar o mesmo porque aínda INCRIBLE !!! non temos os medios para protexernos de tales eventos catastróficos ecoloxicamente falando.
[Un tal PePe un dia la cagó con el Prestige y aun hoy en dia con los mas criticos de aquel hecho en el Gobierno,podemos decir que los gallegos ya nos puede volver otro Prestige que volvera a pasar lo mismo porque aun INCREIBLE!! no tenemos los medios para protegernos de tales eventos catastroficos ecologicamente hablando]
Por outro lado temos os nacionalistas que tiñan un tolo dirixindo o cotarro e agora non se sabe como carallo irá a cousa ,porque un tal Fraga dí que se acaban no poder poderíamos ter a ETA na Galicia ... POR DEUS !!! non fodas Fraga (perdón pola expresión).Sintoo moito pero o BNG en Galicia ainda faltalle rodamento e un lider nato.
[Por otro lado tenemos a los nacionalistas que tenian a un loco dirigiendo el cotarro y ahora no se sabe como carajo ira la cosa ,porque un tal Fraga dice que si acaban en el poder tendriamos a ETA en Galicia ... por dios !! no jodas Fraga (perdon por la expresion).Lo siento mucho pero el BNG en Galicia aun le falta rodamiento y un lider nato]
Touriño e o señor PSOE ,que se pode esperar dun "lider" coma Touriño que debería tar defendendo as axudas que nos quedan por recibir ,esas que tanto pedía cando estaba na oposición ... e agora que o PSOE goberna calou a boca ... e seguimos nas mesmas os galegos.Ese Touriño calado ,coma se tal cadelo manso ... cando alguén que quere a Galicia debería tar detrás das necesidades desta "Comunidade autonoma" ,que non país ... simplemente unha rexión coa sua determinación propia.
[Touriño y el señor PSOe ,qué se puede esperar de un "lider" como Touriño que deberia estar defendiendo las ayudas que nos quedan por recibir ,esas que tanto pedia cuando estaba en la oposicion y ahora que el PSOE gobierna se ha callado la boca ... y seguimos en las mismas.Este Touriño que esta callado,como si fuera un perro manso ... cuando alguien que quiere a Galicia deberia estar detras de las necesidades de estas Comunidad autonoma ,que non pais ... simplemente una region con determinacion propia]
A quén carallo votar ? nunhas eleccións nas que é fácil criticar ,pero na que os verdadeiros problemas que temos ... evaporanse entre a néboa.
Nestes dias que tocounos vivir prefiro votar en branco ... Fraga prepotente ,Touriño lambecús , Anxo Quintana (quén sabe ...),polo menos Anxo Quintana sabe falar galego ...
[A quien carajo votar? en unas elecciones en las que es fácil criticar ,pero en la que los verdaderos problemas que tenemos ... se evaporan en entra la niebla.Prefiero votar en blanco ... Fraga Prepotente , Touriño lambeculos ,Anxo Quintana (quien sabe ...) ,por lo menos este ultimo sabe hablar gallego]

Conclusiones Todos los políticos dan asco ... a nivel España nuestros pescadores y demás trabajadores estamos y seguiremos perdiendo peso en Europa ... a donde iremos a parar ... mientras sigamos gobernados por unos y otros corderos.Estoy cansado de criticas absurdas sin soluciones a problemas ... de lamber culos a paises que a la minima te giran la espalda ,o que solo se centran en lo que tu les des a cambio. La idea de una Europa se esta evaporando poco a poco ,porque es como toda la politica de nuestros días ... quien tiene el dinero es quien quiere mandar y para el pueblo los efectos colaterales.
Emmmm xD me he despachao agusto ... es un tema que no me gusta tratar ,y se podría hablar y hablar y escribir y escribir ... pero es tontería :P
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

1 comentario

Nimue y su kaos -

hola!!!
ayer te comenté y parece que no ha llegado, jop. Ya he acabado mis exámenes y progresivamente volveré a la blogosfera :)
respecto a la política...yo a veces pienso que lo mejor es votar al menos malo, lo que pasa es que cuesta decidrise entre quien es el menos malo...como está el panorama, me dan un miedo esas elecciones....
besitos
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres